Müzemiz

uluumay osmanlı halk kıyafetleri 001

Müzenin Hikyesi

Esat Uluumay halk dansları ile de uğraştığından Osmanlı’nın her yöresinden kıyafetler hakkında bilgi sahibiydi. Bu nedenle topladığı kıyafet parçalarını birleştirerek komple kıyafetler haline getirmesi mümkün oldu. Eserlerin % 90’ını 1960 – 1985 yılları arasında topladığı için ekonomik yönden de zorlanmadı. Çünkü bu yıllar arasında insanlar eski eşya ve kıyafetlerinden kurtulmak için özel çabalar sarf ediyorlardı ve bu eserler bedavaya yakın bedellerle antikacılarda toplanıyordu. 1985 yıllarından sonra basın yayın organlarının aracılığı ile değerleri anlaşıldığından, hem çok fiyatlandı hem de eserler süratle kayboldu. Bu günlerde ise ancak müzayedelerde tek tük bulunabilen kıyafet parçaları ise astronomik rakamlarla satılıyor. Tamamen bilgi ve sevgi ile oluşturulan bu müze; insanların geçmiş yaşantılarını sergilemekle kalmayıp, birçok konuda tasarımcılara kaynak teşkil ediyor.                         Nostaljik duyguların dışında tekstile, modaya, sinema ve tiyatroya görsel ve plastik sanatlara, dericiliğe, takıcılığa, ayakkabıcılığa, el sanatlarına ana kaynak olabilecek eserler tasarımcıların ilgisini bekliyor. Kendi kaynaklarımızdan evrensel metodlarla yapılacak tasarımlar dünyada Türk kültürüne saygınlık kazandıracaktır.

 

Story of the Museum

Being involved in folk dancing, Esat Uluumay had knowledge of traditional clothing from all regions of the Ottoman. For that reason, he could bring together different pieces of clothing into one complete piece. Having collected 90% of his work between years 1960 and 1985, he didn’t encounter any financial difficulties because in those days people were competing to get rid of their old stuff including clothes, and these work of art were being picked up next to nothing from antique dealers. After 1985, the value of the art became apparent via different sources of media and both the prices of the work shot up and they went missing. Nowadays pieces pf clothing are hardly found and those rare pieces are sold in auctions for astronomical prices. This museum, built solely on knowledge and love, not only displays the past of people but is a source of inspiration to stylists in many areas. The art ; which could be of a main source to fashion, cinema, theatre, visual and plastic art, leather trade, ornamentation, shoe making, crafts, as well as nostalgic emotions, is awaiting stylists’ attention. Making designs according to global methods using our own sources will gain the Turkish culture respectability aroud the world.

 

Müze Binası 

Müze binası Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinden Şair Ahmet Paşa’nın 1470 – 75 yıllarında yaptırdığıbir medresedir. Şair Ahmet Paşa sahip olduğu Çanakkale’nin Ezine ilçesinin Geyikli Köyü ve civarı arazisinden gelen tüm gelirlerini bu medresenin devamı için vakfetmişti. Bundan dolayı bazı tarihi kaynaklarda ”Geyikli Medrese” de denir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu bina genel müdürlüğün yönetim kurulu kararı ve T:C Bakanlar Kurulu onayı ile T.C Bursa Valiliği’ne tahsis edildi.Bu binada Mehmet Esat Uluumay koleksyonları ile bir müze yapılması sağlandı. Harap haldeki medrese Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tekfen A.Ş’ye restore ettirildikten sonra, 2004 yılında ”Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi” adıyla izlenime açıldı. Binanın müze haline gelebilmesi için gerekli sergi mekanları; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle Pırlant Saatçilik A.Ş ve Gilan Mücevherat A.Ş’nin katkıları ile oluşturuldu. Ziyaretçilerin ve personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere medresenin bahçesinde oluşturulan mutfak için gerekli malzemeler de İnoksan A.Ş tarafından temin edildi. Ayrıca müzenin işletilmesi için gerekli finansal ihtiyaçları da Saadet Uluumay tarafından karşılandı. Müzenin önceki 10.000 adet broşürü Bursa Osmangazi Belediyesi, sonrasında basılan 10.000 adet broşürü de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırıldı. Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı esnasında ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak müzeye sağladığı bu olanaklardan dolayı sayın Recep Altepeye teşekürlerimizi sunarız.

Museum Building

The museim is Madrasah made by one of Fatih Sultan Mehmed’s viziers Poet Ahmet Paşa between the years 1470 and 1475. Poet Ahmet Paşa donated all the income from the land that he owned in Geyikli Villige in Ezine Town, Çanakkale for the continuation of the Madrasah. This is why in some historical sources it is referred to as the ‘Geyikli Madrasah’. This building, which belonged to the General Directorate of Foundations, was dedicated to the Turkish Republic Bursa Governorship through the approval of the Office’s Board of Directors and the Turkish Republic Cabinet. The establishment of a museum for Mehmet Esat Uluumay’s collection in this building was provided. The ‘Bursa Chamber of Commerce and Industry’ had Tekfen A.Ş. restore the Madrasah, which was in a poor condition, and opened it to viewing in 2004 under the name, ‘Uluumay Ottoman Folk Clothing an Jewelry Museum’. Transforming the building into a museum by setting the appropriate display environment was realized with the contribution of the Turkish Republic Culture and Tourism Ministry, particularly  Pırlant Saatçilik A.Ş. and Gilan Mücevherat A.Ş. The kitchen, set up in the garden of the Madrasah to provide for the needs of visitors and personnel, was covered by İnoksan A.Ş. In addition, the financial needs for the running of the museum was met by Saadet Uluumay. The museum’s prior brochure, which was 10.000 copies, was printed by Bursa Osmangazi Minicipality and the current 10.000 copies were printed by Bursa Metropolitan Municipality. We present our thanks to Mr. Recep Altepe for the opportunities he provided for us during his presidency of Bursa Osmangazi Municipality and Bursa Metropolitan Municipality.

 

 

“Müzemiz” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

replika saat