Esat Uluumay

esat-uluumayM. Esat Uluumay 1939 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek öğrenim gördü. 32 yıllık iş hayatında özel teşebbüste muhasebecilik ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1963 yılında Bursa Kılıç Kalkan Folklor Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 15 yıl bu derneğin başkanlığını yürüttü. Dernek Uludağ yöresi kız ve erkek Türkmen oyunları ve çeşitli Anadolu halk oyunlarınıda oynuyordu. Esat Uluumay’ın ekip başkanlığı zamanında, birçok uluslararası festival birincilikleri ve dünya birincilikleri kazanıldı.O yıllarda halk dansları sayesinde girdiği Türk halk kültürünün güzellikleri karşısında adeta büyülendi ve tutku ile araştırmaya başladı. Bir kaynaktan yoksun olduğunu gördüğü kıyafet ve takı konusunda derlemelere başladı. Anadolu’nun yedi bölgesinden arkadaşlarıyla, Ankara merkez olmak üzere, 1981 yılında Anadolu Folklor Vakfı’nı kurdu. 1984 – 94 yılları arasında Bursa Müzikleri ve Eski Eserlerini Koruma Derneği’nin başkanlığını yürüttü. 1998 – 99 yıllarında Bursa Atlı Spor Kulübü Başkanlığı’nda bulundu.Halen Bursa Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesi ve Nuri Erbak Vakfı mütevelli heyeti üyesidir. Bursa ve İstanbul’da çeşitli folklor ve etnografya sergileri düzenledi ve konferanslar verdi. Bursa ”Kent Müzesi” açılışında danışmanlık yaptı. Radyo ve televizyonlarda sohbetleri yayınlandı. Bazı TV programlarına danışmanlık yaptı. TRT’^nin çeşitli kanallarında yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili belgeseller yayınlandı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri ve hakkında haberleri yayınlandı.

1983 yılında İstanbul’da Avrupa Konseyi’nin 18. sanat sergisi olarak düzenlenen ”Anadolu Medeniyetleri” sergisinde İstanbul Türk -İslam Eserleri Müzesi’nde 22 adet kıyafeti sergilendi. Aynı serginin Topkapı Sarayı’nda yapılan  ”Çağlar Boyu Takı” sergisinde takıları sergilendi. 1985 yılında İstanbul’da yine Türk İslam Eserleri Müzesinde’ki Etnografya bölümünün kıyafetlerini düzenledi. 1992’de İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan  EXPO -92 fuarında TC. Devlet Bakanlığı’nın isteği üzerine takı koleksiyonunu sergiledi. Yine 1992 yılında Bursa Yıldırım Belediye’sinin isteği üzerine Bursa Cumalıkazık Köyü’nde bir Etnografya Müzesi kurdu. 2002 yılında Anadolu Folklor Vakfı Bursa Şubesi olarak Uludağ Üniversite’sinde yaptığı teklif üzerine üniversite ile birlikte ”1.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu” düzenledi.   2.’si 2005 yılında yapıldı ve bu her iki sempozyum da Bursa’ya 5 ciltlik eser kazandırdı. Nihayet 1960 yılından beri tutku halinde devam ettiği koleksiyonlarını Eylül 2004’te ”Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi” adı altında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bina Bakanlar Kurulu onayı ile  Bursa Valiliği’ne tahsis edilen Şair Ahmet Paşa Medresesi’nde izlenime açtı.  2011 yılı Mayıs ve Ekim ayları arasında düzenlediği ”Çeyiz El Sanatları Yarışması” nı Bursa Valiliği’nin sponsorluğunda yaptı. Yarışmaya gelen 500 civarında eser derecelendirildi. 1,2 ve 3’üncü eserlere ve 5 adet mansiyona Sayın Bursa Valisi Şahabettin Harput tarafından ödülleri verildi. Esat Uluumay çeyiz el sanatları ile ilgili sempozyum çalışmalarını sürdürüyor. Müzeler Haftası’nda geleneksel hale getirdiği aşure günleri ise devam ediyor.

Esat  Uluumay’s Backround

Mr. M. Esat Uluumay was born in Bursa in 1939. He completed primary,  secondary and hight school in Bursa. He did a degree in Economics in İstanbul University. In his 32 years of work life he worked in accountancy and senior management roles in the private sector. In 1963 he was one of the founders of the Bursa Kılıç Kalkan (a Turkish folk dance performed with a shield and a sword) Foundation. He was the President of this foundation for 15 years. The foundation was performing Uludağ region’s girls and boys Turkmen dance and various other Anatolian folk dances. In his time of presidency, the foundation came first place in many international festivals, and world championships were also attained. In those years, after becoming acquainted with the Turkısh folk culture through folk dances, he became fascinated by the beauty of it and started researching passionately. Upon noticing the void of jewelry and clothing, he began a collection. With friens jewelry and chothing, he began a collection. With friends from seven regions of Anatolia, Ankara being the centre, he founded the Anatolia Folk Dancing Foundation in 1981. Between 1984 and 1994 he was the president of Bursa Museums and Protection of Historical Work Foundation. Between 1998 and 1999 he was the president of Bursa Atlı Sports Club. He is still a board member of Bursa Research  Foundation and a member of the board of trustees of Nuri Erbak Foundation. He has organized various folk dancing and ethnography exhibitions and has given talks in Bursa and İstanbul. He acted as a consultant in the opening of Bursa ‘Kent Museum.’ His talks have been broadcasted on television and radio. he has been a consultant for a range of television programmers.

Documentaries of his work and life have been broadcasted on TRT’s various channels. His articles have been published on magazines and news papers. His 22 items of clothing were displayed in the İstanbul Turkish – Islam Art Museum in the Europe Consensus’ 18th Art Exhibition, ‘Anatolian Civilisations.’ His jewellery was displayed in the same exhibition in Topkapı Sarayı in the ‘Çağlar Boyu Takı’ display. In 1985 he organized the clothing for the Turkish – Islam Art Museum’s Ethnography department. In 1992, upon the request of the Turkısh Republic’s Ministry of State, he displayed his jewellery collection at the EXPO-92 fair in Seville, Spain. Again in 1992, upon the request of Bursa Yıldırım Municipality, he established an Ethnography Museum in Bursa Cumalıkızık Villige. In 2002, acting as the Anatolian Folk Foundation Bursa Branch he made a proposal to Uludağ University and organized the First Bursa Folk Culture Symposium with them. The second one was realized in 2005, and both these symposiums earned Bursa a 5 volume piece. Finally after many years of dedicated work, in September 2004 he opened his collection to viewing in the ‘Poet Ahmet Paşa Madrasah’ which was dedicated to the Bursa Governorship trough the approval of the Council of Ministers and owned by the General Directorate of Foundations. The building was named under ‘Uluumay Ottoman Folk Chothing and Jewelry Museum’. In 2011, he organized the ‘Dowry Crafts Competition’ which was sponsored by the Bursa Governorship. About 500 works of art that took part were ranked. The awards for the first, second and third place, and five honourable mentions were presented by Bursa Governor Mr. Şahabettin Harput. Esat Uluumay is continuing his symposium work on dowry crafts. He is also continuing ‘aşure days’ that he made a custom on Museum Week.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

replika saat