facebook_logo.pnginstagram_logo
logomuz

ULUUMAY VAKFI OSMANLI HALK KIYAFETLERİ TAKILARI MÜZESİ
ULUUMAY MUSEUM OF OTTOMAN FOLK COSTUMES JEWELLERY

“Osmanlı’nın yaşam izlerine bir zaman tüneli”
“A time tunnel into Ottoman’s life prints “

Uluumay Vakfı Osmanlı Halk Kıyafetleri Takıları Müzesi     Uluumay Museum of Ottoman Folk Costumes Jewellery

Adres: Muradiye mahallesi, II.Murat Cad. Şair Ahmet Paşa Medresesi 16050 Bursa / Türkiye   Telefon: (0224) 222 75 75    info@uluumay.com

Açılış Saati :09:00 Kapanış Saati:18:00    Pazartesi günleri kapalıdır


muze_binasi muze_bina2    

    Müzenin Hikyesi

Muradiye Külliyesi içinde yer alan Şair Ahmet Paşa medresesi;Osmanlı İmparatorluğunun 700. Yılı kutlamaları çerçevesinde 1999 yılında Bursa Valiliğinin protokolü ve Vakıflar Genel md.nün tahsisi ile Esat Uluumay’a “ Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Takıları Müzesi“yapması için verildi. 2004 yılına kadar restorasyonu yapılan medrese, aynı yıl devlet erkanının da katılımıyla müze olarak açıldı.

Esat Uluumay’ın 60 yıllık tutkulu bir çalışma ve sevgiyle bir araya getirdiği bu eşsiz parçalar; konusunda dünyada ve Türkiye ‘de ilk ihtisas koleksiyonudur.

Koleksiyon 600 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında ; Kafkasya’dan Macaristan ‘a,Irak’tan Yemen’e kadar yaşamış halkların,etnik grupların ve din adamlarının kıyafet, takı ve yaşam kültürü objelerini barındırmaktadır.

15.-20. Yüzyıl aralığında olmak üzere 270 adet başlığından ayakkabısına,kadın,erkek ve çocuk kıyafetini;

14.-20. Yüzyıl aralığında 500 adet yaklaşık 75 kg.çeşitli tekniklerle yapılmış gümüş takıyı;

İmpatorluk sınırları içinde farklı inançlara sahip halkların din adamları olan, Rum, Ermeni, Süryani, Ortodoks ve Katolik papazların kıyafetleri ,Yahudi Haham,Müslüman Kadı ve Hoca efendi ile Alevi-Bektaşi kıyafetlerinden oluşan eşsiz bir koleksiyonu;

Osmanlı el sanat ve zanaatlerinin nadide örneklerinden; Osmanlı silahları, köstekli saatleri, boncuklu eşyalardan oluşan bir koleksiyonu, Askeri müzede dahi olmayan binicilik takım ve eğerlerini , Oya krep ve el dokumacılığının eşsiz örnekleri ile bunların yapımında kullanılan araç gereçleri kapsar.

16 Eylül 2018’de kaybettiğimiz Vakfımızın ve müzemizin kurucusu Esat Uluumay’ın 60 yıllık bir tecrübe ve tutkuyla, varını yoğunu yatırarak hiçbir maddi karşılık beklemeksizin oluşturduğu bu müze Osmanlı İmparatorluğunun son 400 yılına ışık tutmaktadır. Müze sadece Bursa ve Türkiye için değil,dünya tarihinde önemli sayılabilecek zaman diliminde var olmuş bir imparatorluğun yaşayışını anlatması açısından eşsiz bir kaynaktır.

esat_uluumay esat_uluumay_resim2

       ESAT ULUUMAY KİMDİR?

    1939 yılında Bursa’da, baba tarafından Debbağ Şeyhlerine, anne tarafından Orhangazi Han’a dayanan bir soyun evladı olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayıp,yüksek öğrenim için gittiği İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun oldu.32 yıl özel sektörde üst düzey yöneticilik yaparken 1963 yılında Bursa Kılıç Kalkan derneğinin kurucuları arasında yer aldı.1976-1997 yılları arasında başkanlığını yaptığı Dernek pek çok Uluslararası festival ve yarışmalarda dünya birincilikleri aldı.Hatta 1996 yılında Dünya Folklor Olimpiyatlarının düzenlediği Djon Festivalinde son 50 yılın birincileri arasında düzenlenen yarışmada şampiyonlar şampiyonu oldu.Bütün bunlar olurken Türk halk kültürünün güzellikleri karşısında büyülenen Esat Bey, Osmanlı Halk kıyafetleri ve takıları konusunda yeterli bir kaynak olmadığını fark etti.Ve bu konuda derlemeler ve bugünkü koleksiyonu oluşturan biriktirmeleri yapmaya başladı. Anadolunun 7 bölgesinden arkadaşlarıyla 1981 yılında Anadolu Folklor Vakfını kurdu.
1984-1994 yılları arasında Bursa Müzeleri ve Eski Eserleri koruma derneği başkanlığını yaptı.1998-1999 yıllarında Bursa Atlı Spor kulübü başkanlığını yaparken,yoğunlaştığı bu konuda da topladığı antik at malzemeleri,Askeri müzede dahi bulunmamaktadır.Uzun yıllar milli güreş ve milli binicilik hakemliği de yapan Esat Uluumay; Bursa Araştırmaları Vakfında yön.kurulu üyeliği ile Nuri Erbak vakfı mütevelli heyeti üyeliği yapmıştır.

    Bursa ve İstanbul’da çeşitli folklor ve etnografya sergileri düzenledi ve konferanslar verdi.Bursa Kent Müzesi açılışında danışmanlık yaptı.Çeşitli radyo ve televizyonlarda sohbetleri yayınlanan Uluumay’ın, TRT nin kanallarında yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili belgeselleri yayınlandı.
1983 yılında İstanbul’da Avrupa konseyinin 18. Sanat Sergisi kapsamında Anadolu Medeniyetleri Sergisinde ,İstanbul Türk İslam eserleri müzesinde 22 kıyafeti ,aynı serginin Topkapı Sarayı ayağında Çağlar boyu takı sergisinde koleksiyonundaki 200 halk takısı sergilendi.1985 yılında İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesinin Etnoğrafya bölümünün kıyafetlerini düzenledi.

    1992 ‘de İspanya’nın Sevilla kentinde Expo-92 fuarında T.C Devlet bakanlığının isteği üzerine takı koleksiyonundan nadide parçaları sergiledi.
Yine 1992 yılında Bursa Yıldırım Belediyesinin isteği üzerine daha köy tanınmamışken Bursa Cumalıkızık köyünde bir etnografya müzesi kurdu.Anadolu Folklor Vakfı ve Uludağ Üniversitesi iş birliği ile 2 kere “Bursa halk kültürü sempozyumu” düzenledi.Sempozyumdan Bursa’ya 5 ciltlik eser kazandırılmasına öncülük etti.

    Nihayetinde 1960 yılından itibaren tutku halinde topladığı koleksiyonlarını Eylül 2004’de “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Koleksiyonunu” Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Şair Ahmet Paşa Medresesini bakanlar kurulu onayı ile Bursa Valiliğinden tahsis onayı ile alıp; 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunda yaşamış halkların kıyafetlerinden yaşam kültürlerini anlatan objelerine ve halk takılarına binlerce eşsiz eseri sergilemeye başladı .Her 10 yılda bir anlaşması yenilenen medrese bu koleksiyona dar geldiği için çeşitli depolarda tutulan diğer eşyalar da sergiler vasıtası ile halka ulaşmaya devam ediyor.

    16 Eylül 2018 de kaybettiğimiz Esat Uluumay, yaptığı tüm bu halk kültürü çalışmalarını hiçbir karşılık beklemeden tamamen ülkesine olan sevgisi sebebiyle yapmıştır.

Şimdi evlatları onun bu eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarmak için var güçleri ile çalışmaktadırlar. Koleksiyonerlik belgesini devralan Feyza Uluumay Gökalp vakfın şimdiki yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.

    WHO İS ESAT ULUUMAY ?

    In 1939 Bursa, he was born. His father was of leniage to Debbag Sheikhs and his mother of Orhangazi Han. He concluded his primary education in Bursa and went on to graduate from Istanbul University’s Economy Faculty. While he worked as an executive manager in private sector for 32 years he became one of the founding members of Bursa Sword and Shield foundation, founded in 1963. He was the chairman of the foundation between 1976-1997, in that time they attended many international festivals and competitions where they’ve won world championships. Infact in 1996 they won the title champion of champions after coming first place in the competition held between the champions of the last 50 years at Djon Festival hosted by World Folklore Olympics. As all these took place Mr. Uluumay, fascinated by Turkish Folk Culture realized that there were no sufficiant sources on Ottoman Folk clothes and jewellery. Which led him to collect and edit the collection that exists today. In 1981 he founded the Anatolian Folklore Foundation with his friends from all over the country. 1984-1994 he was the chairman of Bursa Museums and Preservation of Ancient Artifacts. 1998-1999 as he was the president of Bursa Horse Riding Club he collected ancient horse riding artifacts that, to this day, don’t even exist in the Military Museum. Esat Uluumay was the acting referee for both National Horseriding and Wrestling team for many years. He was an executive board member in Bursa Research Foundtaion and a council member of Nuri Erbak Foundation.

    He hosted many exhibits on etnografia and folklore in Bursa and Istanbul and gave conferences. He was an advisor at the Bursa Kent Museum gala. Having given various broadcasts on many radio and television stations, TRT broadcasted a documentaries on Uluumay’s life and works. In 1983 in Istanbul at the Europe Council’s 18. Art Exhibit’s Anatoliand Civilizations, Istanbul Turkish Islamic artifacts museum he displayed 22 costumes and on the one that took place in Topkapi Place’s “Through the Ages” jewellery collection he displayed 200 Folk jewels. In 1985 he restored Istanbul Turkish Islamic Artifacts Museum’s Etnografian sections clothes. In 1992 he, requested by the T.C Government Ministry, displayed rare items from his jewellery collection at Expo-92 in Sevilla, Spain.

    Again in 1992 upon the request of Bursa Yildirim City Hall, he installed an etnografian museum at Cumalikizik Village, before the village was even heard of. In collaboration with the Anatolian Folklore Foundation and Uludag University he hosted the Bursa Folk Culture Symposium, twice. He saw to it that Bursa got 5 volumes of artifacts from the Symposium.

    At last in September 2004 he, with the approval of General Foundations Ministry which owned “Şair Ahmet Paşa Medresesi”, he opened “Uluumay Ottoman Folk Clothes and Jewellery Collection” after collecting items from all around with passion since 1960. He began displaying objects that told the story of the Ottoman Empire, its peoples stories and culture, an empire lasted over 600 years brought to life with his remarkable collection. The “medrese” having been updating its agreement every 10 years is not large enough to contain all of the collection therefore the rest of the collection is held in a number of warehouses is display everynow and then through exhibits.

    Esat Uluumay has left us in 16/09/2018. He did all his work not expecting anything in return, but entirely because of the love he had for his country and its culture. Now to pass it on to further generations, his children carry out his remarkable creation.

     

Uluumay Vakfı Osmanlı Halk Kıyafetleri Takıları Müzesi

Uluumay Museum of Ottoman Folk Costumes Jewellery

Adres: Muradiye mahallesi, II.Murat Cad. Şair Ahmet Paşa Medresesi

16050 Bursa / Türkiye

Telefon: (0224) 222 75 75

Açılış Saati :09:00 Kapanış Saati:18:00

info@uluumay.com

Pazartesi günleri kapalıdır

 


Uluumay Vakfı Osmanlı Halk Kıyafetleri Takıları Müzesi

Uluumay Museum of Ottoman Folk Costumes Jewellery

info@uluumay.com

www.uluumay.com